TAPYBOS PAVASARIS
2012


Arvydas PAKALKA
Vasaros spalvos
2011, kart., al., 49x40