NUO ŠIMONIO IKI SAUKOS
IŠ PRIVAČIŲ KOLEKCIJŲ
2015 09 01–09 19


Kazimieras Žoromskis
Žalia upė (Long Stony Brook upelis)
1954, drb., kart., al., 23x32