ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31


Rimas Zigmas BIČIŪNAS
Po parodos
2010, drb., al., 60x73