EKSPOZICIJA

VISI KŪRINIAI PARDUODAMI
DĖL ĮSIGIJIMO PRAŠOME TEIRAUTIS GALERIJOJE, EL. PAŠTU, TELEFONU
Kontaktai

Alfonsas DARGIS (1909–1996)
Kompozicija
XX a. 8 deš., pop., al., 51x41

Juozas BAGDONAS (1911–2005)
Kompozicija
1962, kart., al., 51x41

Alfonsas MOTIEJŪNAS (1912–1979)
Namai prie ežero
XX a. 8 deš., drb., al., 56x70

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Natiurmortas su koplytstulpiu
XX a. 6-7 deš., kart., al., 56x71

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Rudens gėlės
XX a. 6-7 deš., drb., kart., al., 60x45

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2004)
Lietuvaitės prie darbo
1965, drb., al., 50x100

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Tėviškė
XX a. 7 deš., kart., al., 17,5x24,5

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Motinystė. I.
1966, kart., al., 25x11

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Motinystė. II.
XX a. 7 deš., kart., al., 30x17,5

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Gėlės
XX a. 7 deš., kart., al., 50,5x35,5

Kazimieras ŽOROMSKIS (1913–2004)
Upelis miške
XX a. 6 deš., drb./kart., al., 26x21

Algirdas PETRULIS  (1915–2010)
Ryto šviesa
1978, kart., al., 50x70

Algirdas PETRULIS (1915–2010)
Kompozicija Nr. 32
1985, kart., al., 50x70

Algirdas PETRULIS (1915–2010)
Peizažas
1986, kart., al., 39x49

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Sėdinti moteris su gėlėmis
XX a. 5 deš., drb., al., 98x63

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Raitelis
XX a. 6 deš., pop., past., 50x38

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Puokštė
XX a. 6 deš., pop., guaš./akv., 52x41

Vytautas KASIULIS (1918-1995)
Pasveikinimas
1969, pop., akv., guaš., 50x65

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Artojas
XX a. 6 deš., pop., sp. litograf., 45x62

Vytautas KASIULIS (1918–1995)
Žvejai su laimikiu
XX a. 6 deš., pop., sp., litograf.,
61x46, 44/50 egz.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »