EKSPOZICIJA

VISI KŪRINIAI PARDUODAMI
DĖL ĮSIGIJIMO PRAŠOME TEIRAUTIS GALERIJOJE, EL. PAŠTU, TELEFONU
Kontaktai

Česlovas JANUŠAS (1907–1993)
Baltijos pakrantė prie Palangos
1944, pop., akv., 30x43

Česlovas JANUŠAS (1907–1993)
Natiurmortas
XX a. 6 deš., kart., al., 66x51

Česlovas JANUŠAS (1907–1993)
Švyturys
XX amž. 6-7 deš., drb., al., 48x66

Česlovas JANUŠAS (1907–1993)
Pavakarys prie jūros
XX a. 6-7 deš., drb., al., 52x61

Povilas PUZINAS (1907-1967)
Vėjo malūnas
XX a. 6 deš., drb., kart., al., 72x58

Leonas KATINAS (1907–1984)
Taurapilis
1961, drb., kart., al., 34x46

Neemija Arbit BLATAS (1908–1999)
Liubos Kadison portretas
XX a. 6 deš., kart., al., 73x53

Petras KIAULĖNAS (1909–1955)
Peizažas
Apie 1954, pop., al., 43.50 x 59.50

Alfonsas DARGIS (1909–1996)
Natiurmortas
XX a. 8 deš., pop., al., 51x41

Alfonsas DARGIS (1909–1996)
Kompozicija
XX a. 8 deš., pop., al., 51x41

Juozas BAGDONAS (1911–2005)
Kompozicija
1962, kart., al., 51x41

Alfonsas MOTIEJŪNAS (1912–1979)
Namai prie ežero
XX a. 8 deš., drb., al., 56x70

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Natiurmortas su koplytstulpiu
XX a. 6-7 deš., kart., al., 56x71

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Rudens gėlės
XX a. 6-7 deš., drb., kart., al., 60x45

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2004)
Lietuvaitės prie darbo
1965, drb., al., 50x100

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Tėviškė
XX a. 7 deš., kart., al., 17,5x24,5

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Motinystė. I.
1966, kart., al., 25x11

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Motinystė. II.
XX a. 7 deš., kart., al., 30x17,5

Jadvyga PAUKŠTIENĖ (1913–2005)
Gėlės
XX a. 7 deš., kart., al., 50,5x35,5

Kazimieras ŽOROMSKIS (1913–2004)
Upelis miške
XX a. 6 deš., drb./kart., al., 26x21

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »