SEINUOSE ATIDARYTA ALOYZO STASIULEVIČIAUS TAPYBOS PARODA

 Gerbiamieji,

Nuo  kovo 16 d. Pylimo galerija dėl mūsų šalyje paskelbto karantino įprasta tvarka neveiks.
Galerijos lankymas ir Lino Gelumbausko tapybos paroda vėl tęsis, kai sulauksime palankesnių žinių apie nelemto viruso atsitraukimą ar jo įveikimą. O kol kas dirbsime nuotoliniu būdu.
Maloniai prašome nepamiršti mūsų, lankyti galerijos ekspoziciją tinklalapyje
  http://pylimogalerija.lt/lt/ekspozicija
sekti galerijos naujienas mūsų FB paskyroje 
  https://www.facebook.com/Pylimo-galerija-151444811621262/

Dėl kūrinių įsigijimo ir privačių apsilankymų galerijoje prašome kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu. Mūsų kontaktai  čia: 
  http://pylimogalerija.lt/lt/kontaktai

Linkime Jums geros sveikatos ir sėkmės!

* * * * *


2014 05 08

Sei­nuo­se ati­da­ry­ta vil­nie­čio ta­py­to­jo Aloy­zo Sta­siu­le­vi­čiaus par­oda “Vil­nius: tarp sac­rum ir pro­fa­num”. Sei­nų Bal­to­jo­je si­na­go­go­je eks­po­nuo­ti tris­de­šimt ke­tu­ri A.Sta­siu­le­vi­čiaus ta­py­bos dar­bai. Juo­se – at­pa­žįs­ta­mi, vil­nie­čiams – kas­die­niš­ki ba­ro­ki­nio Vil­niaus ar­chi­tek­tū­ros mo­ty­vai, mies­to pa­no­ra­mos, jų fo­ne – ver­bos, ku­rio­mis kas­kart pa­va­sa­rį pra­žys­ta Vil­nius. Taip pat eks­po­nuo­tas ir an­trą de­šimt­me­tį au­to­riaus tę­sia­mas “Kris­taus kan­čios is­to­ri­jos” pa­veiks­lų cik­las.