Jungtinė paroda
GYVENIMO SPALVOS
2015 08 11–08 29


Eugenija Martinaitytė
Žvėryno motyvas
1986, kart., al., 24x34