Alfonsas Dargis

Dailininkas (tapytojas, grafikas, scenografas). Gimė 1909 m. gegužės 12 d. Reivyčiuose (Mažeikių r.). Mirė 1996 m. sausio 13 d. Friedrichshafene (Badeno-Viurtembergo žemė, Vokietija).

1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje (Stasio Ušinsko, Adomo Smetonos mokinys), priklausė šios mokyklos mokinių grupei „Forma“. Už diplominį darbą - šešių darbų ciklą „Lietuvių vestuvių papročiai" skirta valstybinė stipendija studijoms užsienyje. 1936 - 1940 m. studijavo Vienos dailės akademijoje scenografiją.  Baigęs scenografijos studijas dirbo dailininko asistentu Šilerio teatre Berlyne. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. 1941 m. pasitraukė į Vokietiją. Dirbo scenografu Teplicės (Dž. Verdžio „Trubadūras“, 1941), Eisenacho, Gothos, Giotingeno (G. Bizė „Karmen“, 1945), Hanoverio teatruose. 1951 m. persikėlė į Ročesterį (JAV).

Nuo 1952 m. dalyvavo tapybos ir grafikos parodose;  individualios parodos JAV, Vokietijoje, Lietuvoje (Vilniuje – 1989, Mažeikiuose – 1994, Kaune – 1995).

Apdovanotas Dalaso grafikų asociacijos prizu, Rochesterio universiteto Lillian Fairchild atminimo kasmetiniu prizu, Juror's shaw prizu.

Ankstyvajai kūrybai įtakos turėjo tautodailė, vėlesnėje ryšku kubizmo, abstrakcionizmo, primityvizmo principai. Tapybos, grafikos (medžio raižiniai) figūrinėse kompozicijose yra lyrizmo, ironijos, politinių aliuzijų, savitai jungiamos tapybos ir grafikos technikos.

A. Dargio kūryba saugoma: Ročesterio memorialinio meno galerijoje, Niujorko moderniojo muziejuje, Dalaso vaizduojamojo meno muziejuje, Filadelfijos meno muziejuje, Hantingtono galerijoje, Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Delavaro, Nebraskos, Ročesterio universitetuose ir kitur. Alfonso Dargio kūrybą Lietuvoje (iš viso apie 300 darbų) saugo: Lietuvos dailės muziejus Vilniuje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune, Žemaičių dailės muziejus Plungėje, Mažeikių muziejus.