Mūsų kolekcija


Povilas KAUPAS (1898–1978)
Little River
1947, oil on canvas, 31x38.5