Mūsų kolekcija


Kajetonas SKLĖRIUS (1876–1932)
Two Pines
1924, paper, watercolour, 43.5 x 58.5