Mūsų kolekcija


Adomas GALDIKAS (1893–1969)
Landscape
XX a. 1950s, paper, tempera 27x41