Mūsų kolekcija


Bronė MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ (1919-1983)
Pavasario gėlės
1975, drb., al., 81x100