Igoris Piekuras

Igoris Piekuras gimė 1935 m. Minske, mirė 2006 m. lapkričio 11 d. Vilniuje.
1953 – 1959 m. studijavo tapybą tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute pas V. Karatajų, A. Gudaitį, K. Morkūną. Kūryboje ryškėjo dailininko kolorizmo dvasia, dramatinis lyriškumas, ekspresionizmo elementai. Jam daug reiškė linijos, dėmės vieta, įtaigios spalvos. I. Piekuras anksti ėmėsi grupinių portretų – muzikų, medikų, architektų. Jį žavėjo gamta, ypač dailininkas buvo pamilęs medžius. „Stovi paveiksluose medžiai, tarytum žmonės, didžiąją gyvybės prasmę supratę“, – rašė apie kolegą Vincas Kisarauskas.
Perstatydamas erdves, perspektyvas, gaudydamas šviesos blyksnius, į savuosius paveikslus menininkas įliedavo neramios vidinės energijos, paslaptingumo ir kartu vidinio teisingumo. Kai kuriuose paveiksluose dailėtyrininkai įžvelgdavo kontrastų montažą, fotografinius negatyvo - pozityvo efektus, vaizdo keitimą į publicistinį ženklą. 
                                                                                                                                  (Pagal LDM informaciją)