Jadvyga Paukštienė

     

Dailininkė, tapytoja. Jadvyga Dobkevičiūtė – Paukštienė gimė 1913 m. Liepojoje. Mirė 2005 m.

Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1937 m. 1938 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1938–1939 m. studijavo Vaizduojamojo meno mokykloje (Ecole des Beaux Arts) Paryžiuje. Paryžiaus tarptautinėje meno ir technikos parodoje už kilimo projektą buvo apdovanota aukso medaliu. Nuo 1939 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1949 m. gyveno JAV, nuo 1955 m. dėstė tautodailę Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje. Priklausė Čikagos lietuvių dailininkų sąjungai. 2001 m. buvo apdovanota JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premija.

LDM saugomi darbai: „Autoportretas“ (1944), „Dailininko P. Kaupo portretas“ (1965), „Aktas“ (1970), „Žiema priemiestyje“ (1970), „Žvejai“ (1976) ir kt.