Juozas Pautienius

Gimė 1900 m. Šiaudadūšių kaime Suvalkijoje. 1925 m. baigė pirmąją Meno mokyklos laidą Kaune, lankė ir A. Varno tapybos studiją. Kurį laiką mokytojavo provincijos gimnazijoje, rinko tautodailę, studijavo VDU humanitarinių mokslų fakultete. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, pasitraukė į Vokietiją, ten surengė pirmąsias savo kūrybos personalines parodas.Atvykęs į JAV, 1952 m. surengė savo kūrinių pristatymą, vienas pirmųjų vežiojo parodas po Ameriką. 1956 m.  dalyvavo bendroje parodoje su K.Žoromskiu, A.Galdiku, V.Jonynu, kartu su keliais dailininkais įsteigė M. K. Čiurlionio galeriją Jaunimo namuose Čikagoje, kur daugelį metų dalyvavo grupinėse parodose. Nutapė virš 700 paveikslų.

J. Pautienius daug laiko paskyrė spalvų derinių, dažų estetinių ir cheminių privalumų studijavimui, vietoj teptuko pasirinko tais laikais neįprastas priemones – tapybinius peilius ir „špachtelius“. J.Pautieniaus savitas stilius formavosi keliais etapais: pradžioje jis buvo stiprioj Van Gogho įtakoj, vėliau jo tapybos darbai primena A.Varno dekoratyvumą, trečiame laikotarpyje grižta prie impresionistinio šviesos ir šešėlių žaismo.