Leonardas Gutauskas

Dailininkas, tapytojas, rašytojas. Gimė 1938 m. lapkričio 6 d. Kaune. Mirė 2021 m.

1965 m. baigė Lietuvos dailės institute scenografiją.

L. Gutauskas dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje: Paryžiuje (1992), Sevilijoje ir Stokholme (1994), Lisabonoje (1995); individualios Lietuvoje – 1965, 1967, 1978, 1987, 1988, 1990, 1994, 1995, 1996. Nuo 1967 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1989 m. grupės „24“ narys.

Nutapė portretų, religinių, mitologinių, abstrakčių kompozicijų, natiurmortų.

L. Gutausko tapyba išsiskiria savita bendražmogiškų temų – amžinybės, tautos istorijos ir atminties, žmogaus tobulėjimo – interpretacija. Paveiksluose vyrauja sakralinė, iškilminga nuotaika, vaizdai metaforiški, paremti poetiniais įvaizdžiais, senovės graikų, Rytų civilizacijų, lietuvių tautodailės simboliais ir vaizdiniais, gamtos motyvai savitai perkurti.

Ankstyviesiems paveikslams būdinga ekspresyvus dekoratyvumas, rafinuota secesinė stilizacija, vėlesniems – statiški, simboliški, meditatyvūs vaizdai (figūros vaizduojamos sąlyginėje erdvėje, naudojami ikonografiniai elementai, simetriška, panaši į altorių paveikslus kompozicija, prislopintų sidabrinių spalvų gama).

2001 m. L. Gutauskas už prozos ir poezijos kūrinius buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.