Linas Julijonas Jankus

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1946 m. birželio 29 d., mirė 2014 m. liepos 13 d. 

1969 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (mokytojai – J. Švažas, A. Petrulis). 1978 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. Nuo 1970 m. aktyviai dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose bei simpoziumuose, Lietuvoje yra surengęs devynias personalines parodas. 1979 –1999 m. dėstė Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, o persikėlęs gyventi į gimtąjį Baltijos pajūrį, pedagoginį darbą tęsė ir vadovavo Dailės katedrai Klaipėdos universitete. Humanitarinių mokslų daktaras, profesorius. 

Menininkas yra nutapęs daugiau kaip 1000 paveikslų. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir Rusijos muziejai, meno mylėtojai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš JAV, Izraelio, Vokietijos, Danijos, Rusijos, Islandijos, Prancūzijos, Norvegijos ir kitų pasaulio šalių.