MIROSLAVOS ŠEIBOKIENĖS TAPYBOS PARODA "NOLI ME TANGERE"

2017 01 20

MIROSLAVA ŠEIBOKIENĖ
Apie save​:

Gimiau 1961 metais Vilniuje.1979 baigiau Konarskio vakarinę dailės mokyklą. Klasės vadovas buvo Alfonsas Andriuškevičius, mokytojai – A. Švėgžda, P. Vaitiekūnas, V. Šerys.

1979–1984 metais Dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija) studijavau interjerą ir architektūrą. Specialybės mokė V. Bredikis, V. Nasvytis, V. Čekanauskas. Tapybą dėstė A. Švėgžda, piešimą – R. Gibavičius, A. Kmieliauskas.
Nuo 1987 m. dalyvavau Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios projekto konkurse, kūriau tekstilės darbus batikos technika. Kūriniai buvo eksponuojami Vartų galerijoje, Šiuolaikinio meno centre, Cvirkos (dabar Pamėnkalnio) galerijoje. 1992–1994 m. dėsčiau piešimą ir meno istoriją Vilniaus 9-oje vid. mokykloje. Vėliau prasidėjo labai intensyvus architektūros ir interjero projektų kūrimo laikotarpis, besitęsiantis iki šiol.
Ši paroda Pylimo galerijoje – mano pirmoji personalinė tapybos paroda. Juk ir architektai kartais tapo... Tiesiog – kai jau nebegali netapyti, tai nepriklausomai nuo to, kas ką pasakys, negali sustoti... Todėl paroda vadinasi „Sugrįžimas į save". Lotyniškai – pagal vieną iš paskutiniųjų mano darbų – Noli me tangere (neliesk manęs).
Taigi – priimkite mano sielos trupinėlius...