Dailės studijos PIEŠIU-MEDITUOJU dailės darbų paroda

2017 05 04

STUDIJOS „PIEŠIU-MEDITUOJU“ DAILĖS DARBŲ PARODA

Tai antroji studijos „Piešiu-medituoju“ paroda, kurioje eksponuojami jos lankytojų tapybos ir grafikos darbai, atspindintys studijos kryptį ir savitą autorių pasaulio matymą. Žiūrovai turi galimybę susipažinti su įvairaus amžiaus ir skirtingų profesijų studijos lankytojų kūryba. Eksponuojami darbai atitinka įvairiapusę kolektyvo veiklą ir mokomąsias užduotis, kurių metodika derina akademines žinias su individualaus kūrybiškumo skatinimu. Į kūrybinių galių išlaisvinimą orientuotą studijos programą pristato meditatyvaus pobūdžio tapybos kompozicijos iš vaikystės prisiminimų, interpretacijos M. K. Čiurlionio kūrybos motyvais, portretai, natiurmortai, impresionistine maniera nutapytos drobės, taip pat grafikos technika atliktos miniatiūros, mandalos, monotipijos bei liejimo ir pūtimo būdu sukurtos abstrakcijos.

Nuo 2015 m. Vilniuje veikianti dailės studija šiuo metu subūrusi šešiolika lankytojų – įvairių specialybių, išsilavinimo ir polinkių asmenybes, neįsivaizduojančias gyvenimo pilnatvės be dailės. Kai kurios kursų lankytojos, susirenkančios po darbo dienos, jau turi specialiose mokyklose įgytus dailės pradmenis, kitos niekad to nesimokė. Pastarųjų užsidegimas ypač džiugina studijos vadovę, tapytoją ir pedagogę Ingą Dambrauskienę, nes įrodo, kad jos mokymo metodika veikia. Ją privačios studijos vadovė kūrė įvertinusi kitų dailės studijų praktiką, siekdama akademinius dailės pagrindus praturtinti psichologijos, meno terapijos ir saviugdos elementais, siekdama skatinti savirealizaciją ir meninį potencialą, padėti vizualizuoti pasąmonėje glūdinčius troškimus, reikšti mintis ir nugalėti baimes. Studijos vadovė nesistengia mokinių įsprausti į griežtus rėmus, greičiau diegia savęs pažinimą ir pasitikėjimą savo jėgomis, o tai gyvenime gali paskatinti naujiems veiklos scenarijams ir psichologinių problemų sprendimo būdams.

Mokymo procesas pradedamas dailės abėcėle, meno pagrindų pažinimu, vėliau uždaviniai darosi sudėtingesni, lavinantys meistriškumą, skatinantys paversti kūrybą tauria emocijų iškrova. Improvizacija klausantis muzikos, gilinimasis į M. K. Čiurlionio kūrybą, intuityvioji tapyba – tai tik dalis užduočių, nuo kurių prasideda studijos lankytojų darbai. Programa leidžia atsiskleisti asmenybės kūrybiniam potencialui, padeda komunikuoti su supančiu pasauliu, o kai kuriuos gali paskatinti tapti profesionaliais dailininkais.

Eksponuojami kūriniai susiję su mokymo metodika. Net ir mokomosiuose darbuose atsiskleidžia savitas autorių pasaulio matymas, kuris studijoje itin vertinamas. Vieni darbai kruopštūs, detalūs, dekoratyvūs, kiti – ekspresyvūs, dar kiti intravertiški, melancholiški, meditatyvūs, sutelkti į savo vidinius išgyvenimus. Mandalos – pasąmoninio „aš“ atspindys meditacinėje praktikoje – užpildomos psichologinį nusiteikimą reiškiančiais motyvais – kartais taisyklingais, simetriškais, o kai kada – laisvo, amorfinio piešinio. Tapytos miniatiūros kviečia stabtelėti ir įsiklausyti į savo vidinį balsą, susimąstyti, susidraugauti su savo jausmais ir nerimu. Kompozicijos M. K. Čiurlionio kūrybos tema gimė po kruopščių lietuvių genijaus paveikslų kopijų, leidusių pajusti jo užmojų didybę, atsirinkti savastį atitinkančius motyvus. Link intuityviosios išminties ir gilesnio savęs pažinimo veda ir kiti studijos lankytojų darbai – impresionistine maniera nutapytos kompozicijos, psichologinių žinių reikalaujantys portretai.

Parodoje savo tapybos darbus eksponuoja ir studijos vadovė Inga Dambrauskienė – dailininkė ir pedagogė, suprantanti meno svarbą asmenybės formavimui. Į dailę ji atėjo ne iš karto, todėl puikiai pažįsta situaciją, kai žmogų reikia paskatinti imtis kūrybos. Chemijos-taikomųjų darbų specialybę Edukologijos universitete 1986 m. įgijusi menininkė kurį laiką dėstė dailę Vilniaus vidurinėse mokyklose, o pajutusi pašaukimą menui, lankė Rimo Bičiūno dailės studiją „Paletė“, vėliau studijavo Vilniaus dailės akademijoje, įgydama dailininko-pedagogo specialybę su tapybos specializacija (diplominio darbo vadovas – prof. Giedrius Kazimierėnas). 2009 m. menininkė surengė asmeninę tapybos parodą  Vilniuje.                                           

Pačios Ingos Dambrauskienės jautriai impresionistine maniera nutapyti paveikslai, fiksuojantys žydinčias pievas, gėles, stilizuotas, siluetiškas žmonių figūras, pasižymi šiuolaikinei dailei būdingais mišriais žanriniais ir rūšiniais bruožais, kartais jose prasiveržia simbolizmo, moderno, lyrinės abstrakcijos, siurrealizmo požymiai. Menininkės paveiksluose vyrauja poetinės asociacijos, rafinuotai estetiška visuma. Juose kartojasi augalai, vienišos moterų figūros, ypač mėgstama melancholiška užsisvajojusi įsimylėjėlių pora (ciklas „Dviese“), sėdinti vienas prieš kitą, žiūrinti į dangų („Hesse“), apsigyvenanti tulpės žiede, plevenanti fantastinėje gėlių jūroje. Aliejumi nutapytų drobių stilistika skiriasi nuo ekspresionistinės koloristinės lietuvių tapybos mokyklos, besiremiančios spalvos ir potėpio iškalba, čia svarbi sukaupta forma perteikiamo siužeto prasmė. Minkšta tapymo maniera sukuria virpančią erdvę, vietomis praturtintą grafiniu piešiniu ar šrifto intarpais. Kartais darbai dvelkia istorinės dailės reminiscencijomis, kurias kelia sąlygiška aplinka ir smulkiu ornamentu padengtas fonas.

Studija „Piešiu-medituoju“ – darnus kolektyvas, alsuojantis vienu troškimu priimti naujus gyvenimo iššūkius, mokantis tapybos, optimaliai išnaudojant savo kūrybines galias.

Menotyrininkė Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė