Tapybos paroda "TRADICIJOS GALIA"

2018 02 13

Tradicijos galia

Parodoje pristatoma įspūdinga, spalvinga mūsų dienų  tapyba, kuri gerbia praeities palikimą. Lietuvoje greta kitųnaujausių kūrybos  apraiškų tapyboje gyva Paryžiaus mokyklos tradicija ir kitos figūratyvinio meno atmainos, kuriose dailininkas improvizuoja gamtos formas. Gyvename epochoje, kuri atvira visoms kultūroms ir tradicijoms.

Ekspozicijoje dominuoja Paryžiaus mokyklos tęsėjai, susiejęsavo veiklą su Individualistų grupe: klasikai, išėję anapilin –J. Čeponis, L. Tuleikis ir  originalūs nenuilstantys improvizuotojai – A. Stasiulevičius, R. Bičiūnas, J. Daniliauskas, ekspresyvūs romantikai – P. Gudaitis, S. Teitelbaumas. Šalia jų – lyriškos gamtos nuotaikos  puoselėtojas, perėmęs impresionizmo oro virpesių žavumą, suradęs savitą,turtingų atspalvių sidabriškai žalsvąkoloritąA. Beinoravičius. Ir skirtingai priartėję prie abstakčios tapybos, pamėgę mene ženklinę raišką – V. Lingys ir V. Ajauskas. V. Lingiui imponuoja beribės erdvės, nūdienos žmogui artimas begalinio kosminio pasaulio įspūdis, o V. Ajauskui svarbu abstrakčioje erdvėje ritmiškai išsidėstę  dekoratyvūs konkrečiųdetalių, raidžių tekstoir vaizdų prasmingi ženklai.

Aukštas profesionalus parodos kūriniųlygis, minties ir raiškos darna verčia susimąstyti,kad tradicinėtapyba gali būti gyvybinga ir reikalinga žmogui šiais laikais.

Dr. Nijolė Tumėnienė