Pylimo galerijoje – tapybos paroda „VISADA ŠIUOLAIKIŠKAS MODERNIZMAS“

2011 02 01

 

Pylimo galerijoje eksponuojama XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba. Tai – Lietuvoje ir išeivijoje kūrusių bei kuriančių žymiausių mūsų dailininkų tapybos darbų paroda. Šiuo metu dviejose galerijos salėse – per šimtą įvairių moderniosios dailės krypčių pavyzdžių, kurių autoriai – keturios dešimtys lietuvių tapytojų:

Kazys Šimonis (1887 – 1978), Mikas J. Šileikis (1893 – 1987), Adomas Galdikas (1893 – 1969), Juozas Pautienius (1900 – 1978), Jonas Rimša (1903 – 1978), Viktoras Vizgirda (1904 – 1993), Bronius Murinas (1906 – 1986), Viktoras Petravičius (1906 – 1989), Česlovas Janušas (1907 – 1993), Alfonsas Dargis (1909 – 1996), Petras Kiaulėnas (1909 – 1955), Juozas Bagdonas (1911 – 2005), Jadvyga Paukštienė (1913 – 2005), Kazimieras Žoromskis (1913 – 2004), Algirdas Petrulis  (1915 – 2010), Vytautas Kasiulis (1918 – 1995), Augustinas Savickas, Vladas Karatajus, Stasys Jusionis, Vincentas Gečas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Gutauskas, Vida Krištolaitytė, Leonardas Tuleikis, Gražina Vitartaitė, Antanas Beinaravičius, Algimantas S.Kliauga, Alfonsas Vilpišauskas, Rimas Z.Bičiūnas, Linas J.Jankus, Raimondas Martinėnas, Jūratė Bagdonavičiūtė,  Mindaugas Skudutis, Jonas Daniliauskas, Bronius Gražys, Jūratė Mykolaitytė, Antanas Obcarskas, Gintaras P.Janonis, Sigita Maslauskaitė.  

Ekspozicija bus atnaujinama, papildoma.

Kviečiame apsilankyti.