ŠIUOLAIKINĖ MODERNIOJI
LIETUVIŲ TAPYBA
2010 12 01 - 2010 12 31

Aloyzas STASIULEVIČIUS
Barbora Radvilaitė
ir Žygimantas Augustas
2004, drb., akr., koliaž., 105x85

Aloyzas STASIULEVIČIUS
Lietuvos III Statuto kūrėjas
Leonas Sapiega
2010, drb., akr., 75x115

Aloyzas STASIULEVIČIUS
Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimas, 1918
2010, drb., akr., 100x80

Vincentas GEČAS
Nostalgija
2008, drb., al., 85x90

Vincentas GEČAS
Dvi jaunos moterys
2010, drb., al., 80x80

Vincentas GEČAS
Arkliai
2010, drb., al., 80x80

Leonardas TULEIKIS
Sodžiaus moterys
2006, drb., al., 81x100

Leonardas TULEIKIS
Tolių toliai
2004, drb., al., 81x100

Leonardas TULEIKIS
Trise
2004, kart., al., 50x80

Algimantas S. KLIAUGA
Pamario peizažas
2008, drb., al., 60x73

Algimantas S. KLIAUGA
Kuršių Nerijos ruduo
2009, drb., al., 60x80

Algimantas S. KLIAUGA
Kuršių Nerijos ruduo
2009, drb., al., 60x80

Rimas Zigmas BIČIŪNAS
Po parodos
2010, drb., al., 60x73

Rimas Zigmas BIČIŪNAS
Peizažas
2009, drb., al., 60x73

Rimas Zigmas BIČIŪNAS
Malūnininko dukterys
2010, drb., al., 73x100

Alfonsas VILPIŠAUSKAS
Be pavadinimo
2009, drb., al., 40x74

Alfonsas VILPIŠAUSKAS
Be pavadinimo
2008, drb., al., 50x39

Linas Julijonas JANKUS
Senoji Purvynė ties Nida prisiminimuose
2010, drb., al., 90x90

Linas Julijonas JANKUS
Nida nuo senosios Purvynės
2010, drb., al., 90x90

Linas Julijonas JANKUS
Pakalnė ties mariomis
2010, drb., al., 90x90

1 2 3 »