Aloyzas Stasiulevičius
BALTA PRISIKĖLIMO ŠVIESA
2017 03 07 - 2017 03 25

Sveikas, Jėzau, gimusis
2016, drb., akril., 100x70

Mėlynas vakaras
2017, kart., akril., 50x70

Vilniaus bokštai
2016, drb., akril., 35x45

Žvaigždynas virš Vilniaus
2016, drb., akril., 40x50

Vilniaus vizija
1997, drb., akril., koliaž., 81x116

Saulėlydis Vilniuje
2017, drb., akril., 40x40

Šiurpus ir gražus saulėlydis
2000, drb., akril., 80x60

Vilniaus panorama. Pavasaris
2016, drb., akril., 60x80

Žemaitijos kalneliai
1995, drb., akril., 64x91

Aleliuja
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2014, drb., akril., 80x60

Einantis vandeniu
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2014, drb., akril., 80x60

Vandens nešėjas
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2005, drb., akril., 65x90

Kėlės Kristus - mirtis krito
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2016, drb., akril., koliaž., 100x80

Ecce Homo
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2017, drb., akril., 100x60

Lozoriau, kelkis
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2013, drb., akril., 100x80

Šv.Mykolo kova su šėtonu
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2016, drb., akril., 100x80

Prisikėlimas
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2011, drb., akril., koliaž., 100x80

Prisikėlimas
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2011, drb., akril., koliaž., 100x80

Kristus ir Magdalena
Iš ciklo "Kristaus kančios istorija"
2009, drb., akril., koliaž., 100x80

Barbora Radvilaitė
2013, drb., akril., koliaž., 65x80

1 2 »