Tapybos paroda
LIETUVOS IŠEIVIJOS TAPYBA
2021 04 27 - 2021 05 15


Arbit Blatas
Paryžiaus peizažas
XX a., 5-6 deš., kart., al., 41x51