Tapybos paroda
LIETUVOS IŠEIVIJOS TAPYBA
2021 04 27 - 2021 05 15


Pranas Gailius
Abstrakcija. (Iš ciklo Surface Emue
1965-1977, kart., al., 65x51