Galina Petrova-Džiaukštienė
TINKLAI
2023 06 27 - 2023 07 15


Baltijos plekšnės
1985, kart., drb., temp., koliaž., 72x85