Galina Petrova-Džiaukštienė
TINKLAI
2023 06 27 - 2023 07 15


Paslaptingas vakaras (Aldonos namai)
1979, kart., drb., temp., koliaž., 104,5x77,5