Goda Gudaitytė-Gujienė
PRISILIETIMAI
2015 10 13 - 2015 10 31


Vilnius nuo Subačiaus g. kalno
2003, kart., guaš., 61x44