Goda Gudaitytė-Gujienė
PRISILIETIMAI
2015 10 13 - 2015 10 31


Justino Vienožinskio sodyba
2014, kart.,  guaš., 69x49