Jolanta Šalkauskaitė
KELYJE
2019 12 03 - 2019 12 21


Iš ciklo „Septyni Išganytojo žodžiai nuo kryžiaus". VI žodis
2000, pop., past., 41x29