Vytautas Kasiulis
METAMORFOZĖS
2020 09 22 - 2020 10 10


Žirgo kaustymas
XX a. 6 deš., pop., sp., lit., 48x64