Maksas Bandas

Maksas Bandas gimė 1900 m. Naumiestyje. Būdamas paaugliu susirado pirmąjį darbą Marijampolėje, kur piešė reklamines iškabas parduotuvėms. Sulaukęs 17 metų dirbo mokytoju Marijampolės žydų gimnazijoje. 1920 m. mokyklos direktoriaus M. Majerio pagalba Maksui Bandui buvo sudarytos galimybės išvykti studijuoti tapybos į privačią meno akademiją Berlyne. Šia galimybe jis pasinaudojo ir iki 1923 m. gyveno ir tobulinosi Vokietijoje. Tačiau jaunąjį dalininką žavėjo ankstyvoji italų renesanso tapyba, olandų dailė, ispanų tapytojai ir jam dvasiškai artima prancūzų dailės tradicija. 1923m. pabaigoje Maksas Bandas išvyko į Paryžių. Apsigyvenęs Prancūzijoje  iškart pasinėrė į muziejų pasaulį ir dailės studijas, artimai bend­ravo su bendraamžiu N. Arbit Blatu, palaikė glaudžius ryšius su Lietuvoje likusiais artimaisiais ir draugais. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1940 m. Maksas Bandas išvyko iš Europos ir apsigyveno JAV, kur ir pelnė didžiausią šlovę bei tarptautinį pripažinimą.  

Surengė parodas Kaune (1925, 1932), Berlyne (1924, 1929, 1931), Paryžiuje (1926, 1929, 1932, 1936, 1939), Niujorke (1927, 1930, 1934); Los Andžele (Stendahl Gallery, 1941; County Museum of Art, 1943); Kalifornijoje (Art Club, keletą kartų XX a. 5-ajame deš.; California Palace of the Legion of Honor, 1956). Dailininko darbų yra įsigiję San Diego Museum of Art Kalifornijoje; Spertus Museum Michigan Čikagoje; Musée de Luxembourg Paryžiuje; Los Angeles County Museum of Art Los Andžele; Riverside Art Museum Kalifornijoje, taip pat JAV, Izraelio ir Lietuvos kolekcininkai.

Mirė 1974 m., Holivude, JAV.