Pranas Paškevičius

Pranas Paškevičius

Dailininkas tapytojas. Gimė 1921 m. Ažuožeriuose (Molėtų r.). Mirė 2009 m.
1950 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (tapybą). Dailės parodose dalyvauja nuo 1950 m. Nuo 1961 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.