Raimondas Martinėnas

Tapytojas Raimondas Martinėnas gimė 1947 m. Šiauliuose. 1961–1965 m. mokėsi keturmetėje meno mokykloje Vilniuje, 1965–1971 m. studijavo Vilniaus dailės instituto tapybos fakultete. 1997 m. suteiktas bakalauro laipsnis. Nuo 1973 m. dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose. Nuo 1978 m. Dailininkų sąjungos narys. 1996–2000 m. priklausė dailininkų grupei „24“. Nuo 1995 m. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytojas.

Pažymėtinos parodos: respublikinė portreto paroda, jaunųjų dailininkų parodos, įvairios teminės parodos, Pabaltijo dailininkų tapybos trienalės, grupinės parodos užsienyje - Rygoje, Paryžiuje, Stokholme, Frankfurte, Londone ir kt., personalinės parodos.

Darbų yra įsigijusi LR Kultūros ministerija, Lietuvos dailės muziejus, Tretjakovo bei Modernaus meno galerijos Maskvoje, Norton George galerija Niujorke, įvairios įstaigos ir organizacijos Lietuvoje, privatūs asmenys Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Izraelyje, Austrijoje, JAV.

 Dailėtyrininkas Vidas Poškus:

„Koloristinėje R. Martinėno tapyboje spalva visada buvo svarbiausia raiškos priemonė (...) Kaleidoskopiškai mirguliuojantys spalvų „kilimai“ užhipnotizuoja ir kelia transcendentinio skrydžio virš mirguliuojančių miškų ir pievų iliuziją. Paveikslai atrodo gigantiškai dideli, o pats –­ skruzdėliškai mažytis. Stiprus įspūdis užgniaužia kvapą, o nugara pradeda bėgioti virpulys. Šaltas koloritas verčia liūdėti ir nusiminti, šiltas – džiaugtis ir juoktis. Ryškūs, beveik rėkiantys deriniai jaudina, subtilūs ir niuansuoti – ramina. Tapybinėmis priemonėmis R. Martinėnas virtuoziškai kelia įvairiausius jausmus, skatina mąstyti apie gilesnius dalykus.“