Stasys Jusionis

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1927 m. rugpjūčio 24 d. Radviliškyje.

1947–1950 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1953 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1953–1989 m. dirbo žurnalo „Genys“ redakcijoje (1974–1989 – vyr. redaktorius). Surengė 10 individualių parodų Lietuvoje: Vilniuje (1970, 1977), Kaune, Šiauliuose (abi 1978), Panevėžyje (1984), dalyvavo parodose užsienyje (Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje). Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nutapė teminių kompozicijų, portretų. Jiems būdinga ekspresija, apibendrintas piešinys, ryškių spalvų kontrastai, energinga pastoziška tapysena, raiški faktūra. Peizažuose savitai interpretavo Lietuvos gamtovaizdį, perteikė metų laikų įvairovę, gamtos gyvybingumą, naudojo etnografinius motyvus. Ryšku improvizacija, vaizdų simboliškumas.