Vytautas Valius

Dailininkas (grafikas, tapytojas). Gimė 1930 m. rugpjūčio 24 d. Telšiuose. Mirė 2004 m. rugsėjo 28 d. Mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje. 1950 m. baigė Kauno „Aušros“ vidurinę mokyklą. 1950–1956 m. studijavo Vilniaus dailės institute (mokytojai: Petras Aleksandravičius, Kazimieras Morkūnas, Augustinas Savickas, grafikos – Jonas Kuzminskis).
Baigęs institutą dirbo estampo, tapybos ir knygų iliustravimo srityse.
Nuo 1956 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
1965–1971 m. V. Valius dėstė grafiką ir kompoziciją Vilniaus dailės institute. Vėliau atsidėjo vien kūrybiniam darbui.
Personalinės parodos: Vilniuje (1967, 1982, 1995–1996, 1997), Kaune (1982, 1990–1991), Šiauliuose (1991), Telšiuose, Mažeikiuose (1996), Toronte (Kanada), Čikagoje (JAV, 1988), Detmolde (Vokietija, 1993).
Žymiausi tapybos darbų ciklai – „Lietuvių liaudies motyvais“ (1980–1987), „Istorinės parafrazės“ (1985–1986), „XX amžius“, mišria technika sukurti estampų ciklai: „1863-ji metai Lietuvoje“ (1963–1965, LDM), „Planeta“ (1964–1968, LDM), „Literatūrinės parafrazės“ , „Vilniaus architektūra“ (1971–1977), „Muzikinės temos“ (1968–1969), „Kultūros ekologija“ (1994) ir kt. V. Valius iliustravo daugelį poezijos knygų, pasakų, pedagoginės ir mokslinės literatūros leidinių.
V. Valius atsiremia į liaudies meno tradiciją ir šiuolaikinio meno principus. Nuolatinis gilesnės prasmės ieškojimas skatina dailininką siekti apibendrintų simbolių ir asociatyviam mąstymui paklusnios, mišrios technikos. Esminę idėją V. Valius dažniausiai vysto asociatyviais, metaforiškais ciklais, kartais – kaip temą su variacijomis. Dailininkas sudėtingais faktūrų ritmais, minkšta ir subtilia tonine moduliacija ir perėjimais kuria prieštaringą pasaulį – lyrišką ir dramatišką, kartais monumentalų, trapų. Lakšte arba knygos lape minkštas lyrizmas perauga į dramą, kaupiasi keleriopos asociacijos.

Vytauto Valiaus kūryba ne kartą buvo įvertinta premijomis, diplomais – II pagrindinė premija Talino trienalėje (1968), premija Norvegijos II tarptautinėje grafikos parodoje (1974) ir kt. 1982 m. už estampų ciklą „Vilniaus architektūra“, sieninę tapybą K. Donelaičio „Metų“ motyvais ir Maironio, Just. Marcinkevičiaus, J. Degutytės poezijos knygų iliustravimą V. Valiui paskirta Lietuvos valstybinė premija. 1996 m. už tapybos ir grafikos ciklą „Kultūros ekologija“ jam paskirta Lietuvos nacionalinė premija. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierius (1998).
(LDM informacija)