Goda Gudaitytė-Gujienė
PRISILIETIMAI
2015 10 13 - 2015 10 31

Sveikas, liūdesy...
2014, kart., guaš., 62x49

Subatė
2014,  kart., guaš., 58x49

Obeliai
2014, kart., guaš., 49x69

Justino Vienožinskio sodyba
2014, kart.,  guaš., 69x49

Pavakarys
2014, kart., guaš., 49x69

Gandrai parskrido
2014, kart., guaš., 54x59

Kaime
2014, kart., guaš., 59x45

« 1 2