Pristatymas

4.3. Atsiimti meno kūrinį, už jį sumokėjus Aukciono namuose (Pylimo galerijoje) arba kai pinigai įplaukia į Aukciono namų nurodytą sąskaitą, galima ne vėliau kaip per 10 dienų Aukciono namuose (Pylimo galerijoje) arba, nenumatytais atvejais, pagal atskirą susitarimą. Jeigu pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą arba sutartą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą – 0,2 % meno kūrinio pirkimo vertės už vieną parą.
 
4.4. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad meno kūrinys jam būtų pristatytas paštu, jis, gavęs Aukciono namų pranešimą, atsakyme nurodo tikslų adresą, kuriuo turėtų būti pristatytas meno kūrinys. Aukciono namai pirkėjui praneša galutinę sumą kartu su meno kūrinio supakavimo, persiuntimo, draudimo kaina. Aukciono namai už pašto paslaugų kokybę neatsako.